09 Sep
09Sep

לוידאו קליפ יש מטרות רבות, בעיקרן מטרות פרסום, שיווק עסק, תדמית וקידום מכירות.

לצורך כך הלקוח צריך להשקיע מחשבה ותכנון מוקדם מה הוא רוצה להציג בסרט קצר.

בנוסף, יש להכין "שיעורי בית" ולאסוף כמה שיותר חומרים ויזואליים, הקלטות  וכו' לקראת הפגישה הראשונה עם העורכת.

רצוי גם שהלקוח יישב עם העורכת בזמן עריכת הסרט, לפחות בשלב ההתחלתי, על מנת שדרישותיו ימולאו בהתאם לרצונו וטעמו.

באופן כזה ניתן יהיה להשלים הכנת וידאו קליפ בזמן קצר של כמה שעות,

ובכך להוזיל משמעותית עלות הסרט בתמחור לפי שעה.

יש מצב גם לתמחר את הסרט בעלות קבועה מראש, אבל זאת אפשר לקבוע רק לאחר הפגישה הראשונה.

בהצלחה!

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.